Martial Arts
     
 

Alpha Upkudo Karate
5554 Capital Cir NW
Tallahassee, FL 32303-7931

(850) 514-4334


Chinese Kung Fu
325 John Knox Rd
Tallahassee, FL 32303-4113

(850) 385-2327


Chinese Martial Arts Ctr
1706 Capital Cir NE Ste 2
Tallahassee, FL 32308-5593

(850) 386-5021


Kenpo Karate & Kickboxing
2500 Allen Rd
Tallahassee, FL 32312-2604

(850) 386-7279


Logans Martial Arts Academy
720 Capital Cir NE
Tallahassee, FL 32301-3579

(850) 877-9933


Martial Arts Fitness Academy
2819 Capital Cir NE
Tallahassee, FL 32308-3723

(850) 329-7643


Moy Yat Ving Tsun Kung Fu
670 Industrial Dr
Tallahassee, FL 32310-4882

(850) 224-4418


Peterson's Martial Arts Acad
2887 W Tharpe St
Tallahassee, FL 32303-1149

(850) 562-4762


Tallahassee Brazilian Jiu Jts
2510 N Monroe St Ste E
Tallahassee, FL 32303-4059

(850) 385-6625


Tallahassee Taekwondo Killearn
6800 Thomasville Rd
Tallahassee, FL 32312-4801

(850) 668-0469


Taoist Tai Chi Society USA
2100 Thomasville Rd
Tallahassee, FL 32308-0736

(850) 224-5438